Affectivum

Affectivum

Affectivum, w liczbie mnogiej affectiva – forma językowa, która wyraża jednocześnie dwa znaczenia: znaczenie neutralne, pozbawione zabarwienia uczuciowego (znaczenie poznawcze, znaczenie kognitywne, znaczenie przedstawieniowe) oraz relację uczuciową (dodatnią lub ujemną) używającego tej formy do określanego nią przedmiotu (zjawiska, osoby). Zobacz też: barwa wyrazu.


Affectiva to przede wszystkim: 1) hypokoristika (wyrazy pieszczotliwe, spieszczenia), rzeczowniki wyrażające pieszczotliwy stosunek mówiącego do przedmiotu wypowiedzi, np. “mamusia”, “tatuś”, “Jaś”, “kotuś”; 2) deminutiva (zdrobnienia) używane w funkcji hypokoristików, np. “kwiatek”, “żabka”; 3) przymiotniki zabarwione emocjonalnie, np. “obrzydliwy”, “cudowny”; 4) deminutywne (zdrobniałe) formy przymiotników, np. “ładniutki”, “śliczniutki”.

Porównaj: verba affectus, czasowniki oznaczające wzruszenie (zwłaszcza w odniesieniu do języka łacińskiego), np. gaudeo (cieszę się), laetor (cieszę się), doleo (boleję).

Etymologia: od łacińskiego rzeczownika affectus – “uczucie”.

Zobacz też: afektacja, styl afektowany.


Dodaj komentarz