Adresat komunikatu

Adresat komunikatu, także adresat informacji – element układu komunikacyjnego, osoba, dla której nadawca komunikatu przeznaczył komunikat.


Adresat komunikatu może, ale nie musi być tożsamy z odbiorcą komunikatu. Adresat informacji recypuje informację potencjalnie, jest osobą, do której informacja jest skierowana, dla której jest przeznaczona, jest potencjalnym użytkownikiem informacji zawartej w komunikacie. Odbiorca komunikatu jest natomiast osobą, która recypuje ją aktualnie, w określonym miejscu i czasie.

W języku naturalnym adresat komunikatu posiada wykładniki językowe w postaci wykładników leksykalnych i wykładników gramatycznych. Rodzajem adresata komunikatu jest adresat utworu literackiego rozumiany jako potencjalny odbiorca dzieła w założonym w nim immanentnie procesie komunikacyjnym.

W sferze mediów i sztuki zamierzony, docelowy adresat komunikatu określany jest terminem publiczność.


Tagi
Encyklopedia filozofiiEncyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz