Articles for tag: afisz, humor, informacja, ironia, , odbiorca, plakat, plastyka, reklama, semiotyka, symbol, znak, znak językowy

Adresat

Adresat utworu literackiego: odbiorca dedykacji, osoba wymieniona w tekście, lub odbiorca dzieła literackiego, adresat komunikatu literackiego.