Articles for tag: analiza językowa, debata, germanizm, okrzyk, parlament, przemowa, publiczność, regulamin, zapożyczenia, Zwischenruf

Adresat

Adresat utworu literackiego: odbiorca dedykacji, osoba wymieniona w tekście, lub odbiorca dzieła literackiego, adresat komunikatu literackiego.