Ablativus originis

Ablativus originis – dosłownie „ablatyw pochodzenia” (porównaj główny artykuł: Ablativus). Funkcja (tzw. odmianka) ablatywu, jednego z przypadków gramatycznych występujących w języku łacińskim. Podobnie jak ablativus separationis (“rozłączenia”) i ablativus comparationis (“porównania”) wyraża funkcję prymarną, definicyjną ablatywu, jest więc rodzajem ablatywu właściwego.


Występuje zazwyczaj bez przyimka po oznaczających pochodzenie przymiotnikach natusortus. Najczęściej występują przy tym ablatywy locofamiliaordinegenere.

Przykłady: humili loco natusnobili genere natusequestri ordine ortusex Iove natus (zdarzają się okazjonalnie także formy z przyimkiem, Iove natus jest jednak równie poprawne), ex eo natusGens Iulia a Venere prognata est.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia kultury antycznejLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz