Klimaty akseryczne

Klimaty akseryczne – w meteorologii: klimaty, w których nie występuje wyraźnie wyodrębniona pora sucha, klimaty wilgotne przez cały rok. Określenie to rzadko występuje w polskiej terminologii meteorologicznej – stosunkowo często pojawia się natomiast w terminologii francuskiej (axérique). Także w Polsce dominuje klimat akseryczny (umiarkowanie zimny, o cechach kontynentalnych).


Etymologia: z języka greckiego, kseros – “suchy” (złożenie z alfa privativum). Przeciwstawne znaczenie ma określenie “klimaty kseroteryczne” (klimaty z wyraźną porą suchą).

Zobacz też: agroklimatologia.


Tagi
Humanistyczna encyklopedia naukiWielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz