barometr

Barometr: instrument stosowany do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

aktynometr

Aktynometr: urządzenia do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego.

aktynometria

Aktynometria: dział meteorologii badający promieniowanie słoneczne, ziemskie i atmosferyczne.

Aerologia

Aerologia: dział meteorologii, nauka badająca procesy i zjawiska zachodzące w wysokich warstwach atmosfery ziemskiej. Dawniej ogólna nauka o powietrzu i atmosferze.

Gradient adiabatyczny

Gradient adiabatyczny, adiabatyczny gradient temperatury: w meteorologii, gradient suchoadiabatyczny i gradient wilgotnoadiabatyczny.

Proces adiabatyczny

Przemiana adiabatyczna, proces adiabatyczny: proces termodynamiczny w układzie izolowanym od otoczenia.

Atmosfera

Atmosfera, atmosfera Ziemi, atmosfera Ziemska: powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię.