Biurko amerykańskie

Biurko amerykańskie

Biurko amerykańskie – w terminologii mebloznawczej, typ dużego biurka: mebel skrzyniowy dużych rozmiarów, służący do pracy biurowej. Meble typowe dla Stanów Zjednoczonych (zwłaszcza w XIX wieku, głównie antykwaryczne).


Biurko amerykańskie – historia i charakterystyka

Biurka amerykańskie cechuje duży prostokątny blat, opierający się na dwóch kolumnach szuflad, umieszczonych po obu bokach mebla. Biurka tego typu przykryte są często żaluzją (przesuwaną zasłoną ruchomą), z ukrytą w środkowej szufladzie blokadą. Zazwyczaj są fornirowane dębem.

Meble takie, ze względu na duże rozmiary, używane są raczej w biurach, niż mieszkaniach prywatnych. Biurka tego typu obecne są szeroko w kulturze masowej, np. w filmach – prezentowane jako “prestiżowe” biurka prezydentów Stanów Zjednoczonych, wysokich urzędników państwowych, dyrektorów przedsiębiorstw itp.

Biurka amerykańskie znane były szeroko już w Polsce międzywojennej. Były szeroko reklamowane – w reklamach zachwalano je już wtedy jako meble “typowo amerykańskie”. Współcześnie, ze względu na znaczne rozmiary i wysoką cenę, są rzadko spotykane w produkcji, częściej występują w obiegu antykwarycznym.


Dodaj komentarz