Bedestan

Bedestan

Bedestan, także w formach bezistan, bazzistem, bezzistanbezestan lub bedesten – w krajach tureckich, na terenie dawnego Imperium Ottomańskiego: rodzaj targu, hala handlowa, targ kryty przeznaczony na kosztowne towary, w tym szczególnie tkaniny. Hale tego rodzaju nawiązywały formą architektoniczną do meczetów.

W krajach europejskich jego odpowiednikiem są sukiennice, niekiedy bedestany określa się nawet jako “sukiennice tureckie”. Analogiczna budowla w krajach arabskich, zwłaszcza w średniowieczu, to kajsarijja.

Przykładami tego rodzaju budynków mogą być Brusa Bezistan i Drugi Bezistan, znajdujące się w Sarajewie.

Komentarze | Opinie | Forum