Bedestan

Bedestan, także w formach bezistan, bazzistem, bezzistanbezestan lub bedesten – w krajach tureckich, na terenie dawnego Imperium Ottomańskiego: rodzaj targu, hala handlowa.


Bedestan (bezistan) w architekturze tureckiej

Jest to zazwyczaj targ kryty, o konstrukcji halowej – przeznaczony na kosztowne towary wymagające ochrony, w tym szczególnie tkaniny. Konieczność budowania hal targowych wiązała się ze znaczną produkcją cennych tkanin eksportowych na terenie Imperium Ottomańskiego (tkaniny jedwabne i bawełniane, np. adamaszek, aksamit z Brusy, atłas). Założenie tego rodzaju hal nawiązywały formą architektoniczną do meczetów.

W krajach europejskich jego odpowiednikiem są sukiennice, niekiedy bedestany określa się nawet jako “sukiennice tureckie”. Analogiczna budowla w krajach arabskich, zwłaszcza w średniowieczu, to kajsarijja.

Wiele zachowanych do dziś bedestanów to cenne zabytki architektury ottomańskiej. Przykładami tego rodzaju budynków mogą być Brusa Bezistan i Drugi Bezistan, znajdujące się w Sarajewie.


Tagi
Encyklopedia historycznaEncyklopedia sztuk pięknych

Dodaj komentarz