Barwa dźwięku mowy

Barwa dźwięku mowy – poszczególne dźwięki mowy różnią się między sobą barwą, zależącą od składających się na nie przebiegów akustycznych oraz sposobu, w jaki przebiegi te przetwarzane są w kanale głosowym. Różnice w barwie dźwięków mowy odpowiadają różnicom ich struktury akustycznej, którą opisuje fonetyka akustyczna. Wywoływane są one przez różnice w artykulacji poszczególnych głosek (barwa głoski). W sumie barwa dźwięków mowy to zespół właściwości fonetycznych poszczególnych głosek danego języka, odróżniających je od pozostałych głosek tegoż języka.


Szczególne znaczenie, zwłaszcza dla rozpoznawania samogłosek i półsamogłosek płynnych, ma tu struktura formantowa dźwięków mowy. Dla rozpoznawania spółgłosek istotny jest także kształt obwiedni ich widma oraz wpływ spółgłosek na sąsiadujące samogłoski.

Źródła:

  • Encyklopedia wiedzy o języku polskim.
  • Bożena Wierzchowska, Fonetyka i fonologia języka polskiego, 1980.

 


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz