Akromonogram

Akromonogram, także wiersz akromonogramiczny – w poetyce, genologii literackiej: gatunek literacki – utwór poetycki, w którym układ głoskowy lub układ wyrazów występujący na końcu danego wersu powtórzony zostaje na początku wersu następującego po nim. Najczęściej wiersz, w którym ostatnia litera wersu jest zarazem pierwszą literą wersu następnego.


Etymologia: z języka greckiego, μονόγραμμος, monogrammos – “jednoliterowy”; ἄκρος, akros – “skrajny”.

W innych językach: Język angielski – acromonogram. Język francuski – acromonogramme. Język niemiecki – Akromonogramm.

Podobny charakter mają także anadiploza i konkatenacja. Anadiploza to powtarzanie słów następujących po sobie jako metoda rozwijania wypowiedzi. Konkatenacja to powtarzanie i dopełnianie przez następny segment językowy słów występujących w segmencie poprzednim.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz