Akromesostych

Akromezostych

Akromesostych, także akromezostych – gatunek literacki, akrostych w kształcie krzyża. Rodzaj akrostychu rozumianego w sensie szerokim, czyli utworu literackiego, w którym występuje naddany układ liter, dodatkowy napis, ciąg liter – nie stanowiący tekstu głównego. Akromezostych to taki akrostych w powyższym rozumieniu, który ukształtowany został w formie krzyża, a więc napis o kształcie krzyża nie stanowiący głównego tekstu utworu.


Zobacz też: akrotelestych.


Tagi
Encyklopedia literatury

Dodaj komentarz