Akcent ruchomy

Akcent ruchomy – w językoznawstwie, rodzaj akcentu wyrazowego: akcent ani nie związany fonetycznie z określoną sylabą wyrazu, ani nie związany morfologicznie z jakimkolwiek morfemem określonym w jego strukturze. W różnych formach tego samego wyrazu padać może na różne sylaby. Występuje np. w języku rosyjskim i w języku angielskim. Przeciwieństwem akcentu ruchomego jest akcent stały (akcent nieruchomy).


Stanowi cechę istotną semantyczne – jednakowo pisane wyrazy, nie różniące się poza tym fonetycznie, mogą mieć różne znaczenie w zależności od sposobu ich akcentowania. Np. w języku rosyjskim słowo muka znaczy “męka”, słowo muka znaczy “mąka”. Podobnie w formach fleksyjnych wyrazów: słowo ruki znaczy “ręce” (mianownik liczby mnogiej), słowo ruki znaczy “ręki” (dopełniacz liczby pojedynczej).

Porównaj: akcent stały (związany fonetycznie z określoną sylabą, o stałej i niezmiennej pozycji), akcent swobodny (może padać na dowolną sylabę wyrazu), akcent swobodny ruchomy, akcent swobodny nieruchomy.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego

Dodaj komentarz