Agroklimatologia

Agroklimatologia, także klimatologia rolnicza – dział klimatologii. Jedna z nauk rolniczych, nauka zajmująca się tymi aspektami klimatu, które są istotne dla gospodarki rolnej, zwłaszcza wpływem klimatu na rośliny uprawne. Do czynników tych należą np. temperatura gleby, susze, promieniowanie fotosyntetycznie aktywne itp. Agroklimatologia zajmuje się więc wpływem warunków klimatycznych i pogodowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin uprawnych. Badania agroklimatologiczne mają znaczenie także dla określenia warunków efektywności gospodarki hodowlanej.


Ciepło, światło i woda stanowią główne czynniki wzrostu roślin: rolnictwo jest z natury rzeczy zależne od klimatu. Z czynnikami klimatycznymi wiąże się także zwalczanie chorób roślin. Ze względu na okresową zmienność czynników pogodowych oraz związane z nimi wahania światowej i lokalnej produkcji rolnej badania agroklimatologiczne mają duże znaczenie dla gospodarki. Przyczyniają się one także do minimalizacji skutków związanych z pogodą katastrof naturalnych, takich jak powodzie i susze.

Agroklimatologia: główne pojęcia i zadania agroklimatologii

Do głównych zadań agroklimatologii należy dopasowanie możliwie najbardziej efektywnych środków agrotechnicznych do warunków klimatu lokalnego. Wyróżnia się w tym celu okręgi klimatyczne, obszary należące do jednej sfery klimatycznej, ale różniące się nasileniem pewnych czynników.

Do danych meteorologicznych analizowanych w badaniach agroklimatologicznych należą zwłaszcza: 1) Długość okresu wegetacji na danym terytorium. 2) Czynniki klimatyczne wpływające na wzrost roślin, takie jak ilość godzin nasłonecznionych i suma opadów w odniesieniu do określonego czasu i obszaru; 3) Występowanie zjawisk niekorzystnych dla uprawy roślin, takich jak grad oraz przymrozki i silne mrozy występujące po odwilży; 4) Obserwacje mikroklimatu, czyli czynników pogodowych występujących tuż nad powierzchnią gruntu, w miejscu rozwoju roślin. Określenie “mikroklimat” ma w agroklimatologi znaczenie odmienne od szeroko przyjętego, oznaczając nie klimat dowolnego niewielkiego obszaru powłoki ziemskiej, ale klimat przyziemnej warstwy powietrza.

Agroklimatolodzy opracowują także metody walki z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi i niekorzystnymi zmianami klimatu. Działania na rzecz poprawy klimatu (zwłaszcza ze względu na potrzeby rolnictwa) określane są terminem “melioracja klimatu”.

Linki zewnętrzne: Encyklopedia klimatologiczna. Klimat i rolnictwo – wiadomości podstawowe.


Tagi
Humanistyczna encyklopedia naukiWielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz