Articles for tag: Albizzi, Andrea del Castagno, Antonio Pollaiuolo, Boccaccio, Dante, Dawid, Dawid z głową Goliata, Domenico Veneziano, Donatello, fasada, Florencja, fresk, Giorgio Vasari, Goliat, grób, koń, kondotier, Kosma Medyceusz, Leonardo da Vinci, loggia, malarze, Masaccio, monumentalizm, Mugello, mural, nauka, ostatnia wieczerza, Palazzo del Bargello, Paolo Ucello, perspektywa, Petrarka, Piero della Francesca, Pippo Spano, portret, refektarz, rzeźba, Sandro Botticelli, Sant'Apollonia, Santa Maria del Fiore, Santissima Annuziata, sklepienie, święta Eustochium, święta Paula, święty Hieronim, sztuka renesansu, sztuka Włoch, tarcza, Trójca Święta, Uffizi, ukrzyżowanie, Verrocchio, Wenecja, Wulgata, włoscy malarze, zmartwychwstanie, złożenie do grobu

aktualizm

Aktualizm, aktualizm filozoficzny: określenie stanowisk odkreślających rolę stawania się i zmienności w strukturze ontycznej rzeczywistości, zwłaszcza idealizm aktualny Giovanniego Gentile. Podobne stanowiska występują także w teologii i antropologii filozoficznej (przede wszystkim związanej z teologią protestancką). W innych znaczeniach termin ten występuje w psychologii (psychologia Wilhelma Wundta i jego kontynuatorów) oraz w naukach przyrodniczych i filozofii przyrody (zasada aktualizmu i aktualizm geologiczny). W naukach przyrodniczych określa się tak koncepcje podkreślające ciągłość procesów zachodzących w przyrodzie.