Agon: igrzyska

Agon, greckie ἀγών – słowo to oznacza w języku greckim każdy rodzaj współzawodnictwa (porównaj główny artykuł: Agon, a także Agon: teatr, jako przykład innego znaczenia: “współzawodnictwo tragików”, “konkurs poetycki”). Oznacza także wszelkie zawody sportowe (zwłaszcza zapaśnicze), współzawodnictwo atletów i zawody jeździeckie,  w odniesieniu do sportu starożytnego oznacza jednak przede wszystkim igrzyska, w tym najsławniejsze, olimpijskie.  W znaczeniu “igrzyska” słowo to występuje przeważnie w liczbie mnogiej, jako ἀγῶνες, agones.


Agony, starożytne zawody sportowe

Słowo to mogło znaczyć mniej więcej tyle, co nasz sport, zwłaszcza wyczynowy, lub “rywalizacja sportowa”. Pamiętać należy jednak o jego bogatych kontekstach znaczeniowych, które obejmować mogły i rywalizację poetów, i sprawę sądową, czy nawet konkurs piękności.

W starożytności było wiele rodzajów agonów sportowych, w wielu miastach, o bardzo różnym prestiżu. Najsławniejszymi były igrzyska olimpijskie, igrzyska pytyjskie w Delfach, igrzyska istmijskie w Koryncie oraz igrzyska nemejskie. Miały one charakter panhelleński, “ogólnonarodowy”. Istniało też wiele pomniejszych, w tym z nagrodami pieniężnymi, mniej szanowanych. Inskrypcje stanowiące listy zwycięstw w igrzyskach pierwsze wymieniają z nazwy, drugie tylko oznaczają numerami, W późnej starożytności zatwierdzanie (omówionych niżej) agones hieroi, o charakterze honorowym, było wyłącznym przywilejem cesarza rzymskiego.

Odpowiednikiem rzymskim greckich agonów sportowych były ludi, które jednak miały bardziej charakter widowiska masowego, a mniej czystej rywalizacji sportowej.

Typy agonów

Zawody sportowe w starożytnej Grecji dzieliły się na dwie zasadnicze grupy –  te, w których nagrodą był tylko wieniec laurowy i te, w których przewidywano także nagrody pieniężne. Pierwsze nazywały się agones hieroi (“święte igrzyska”) lub agones stephanitai czy agones phyllinai. Drugie nazywały się themides lub agones argyritai (chrematitaithematikoithematitai). W obu grupach głównych wyróżnić można liczne podgrupy.

Do agonów, w których nagrodami były wieńce laurowe, należały zawody określane jako eiselastioi (od czasownika eiselaunein – “wpędzać”, “wjechać”, “wtargnąć”). Ze zwycięstwem w nich wiązały się, prócz otrzymania wieńca, liczne przywileje, m.in. zwycięzca mógł wjechać do ojczystego miasta na rydwanie. Zwyczaj ten pochodzi prawdopodobnie z czasów cesarza rzymskiego Nerona, zwycięzcy wjeżdżali zaś zapewne przez wyłomy w murach.

Agony, w których przyznawano nagrody pieniężne, nie cieszyły się tak dużą estymą. Dzieliły się na talantiaioi i hemitalantiaoi – nagrodą był odpowiednio jeden talent i pół talenta.

Różnice te podlegały jednak częstym wahaniom, a poszczególne rodzaje zawodów sportowych niejednokrotnie zmieniały swój status.

Personifikacja Agonu

Personifikacja igrzysk, bóg Agon, mitologiczne uosobienie współzawodnictwa, znany jest z przekazu Pauzaniasza (Wędrówki po Helladzie). Jego posąg znajdował się w Olimpii, obok posągu boga wojny Aresa.

Agonoteci

Sponsorami i nadzorcami przebiegu zawodów byli agonoteci. Termin ten odnosi się do organizatorów zawodów sportowych, ale też np. poetyckich. Była to funkcja ciesząca się wielkim prestiżem społecznym.


Tagi
Encyklopedia kultury antycznejLeksykon sportowy

Dodaj komentarz