Zdanie hipotetyczne

Zdanie hipotetyczne

Zdanie hipotetyczne – termin obecny w logice tradycyjnej. Obejmowano nim trzy różne rodzaje zdań:

1) Zdania warunkowe (conditionales) – zdania o postaci okresu warunkowego. Przykład: “Jeśli będzie zimno, napalimy w kominku”.

2) Zdania łączne (copulativae) – zdania złożone, których człony łączy spójnik “i”. Przykład: “Jest zimno i pada śnieg”.

3) Zdania rozłączne (disiunctivae) – zdania złożone, których człony łączy spójnik albo (rozumiany jako dysjunkcja lub jako alternatywa). Przykład: “Zjem kanapkę albo zrobię jajecznicę”.

Spotyka się też współczesne rozumienie tego terminu, według którego “zdania hipotetyczne” to hipotezy (określenie alternatywne).

Frazy: zdania hipotetycznezdanie hipotetyczne.

Porównaj też: zdanie kategoryczne (w tym zdania asertoryczne, problematyczne i apodyktyczne), zdanie konieczne.

Komentarze | Opinie | Forum