Zdanie hipotetyczne

Zdanie hipotetyczne

Zdanie hipotetyczne – termin obecny w logice tradycyjnej. Obejmowano nim trzy różne rodzaje zdań – zdania warunkowe, zdania łączne i zdania rozłączne. Niekiedy zdanie hipotetyczne utożsamia się ze zdaniami warunkowymi. W szerszym znaczeniu określano tak wszelkie zdania złożone z dwóch lub więcej zdań prostych. Spotyka się też współczesne rozumienie tego terminu, według którego “zdania hipotetyczne” to zdania wyrażające hipotezy.


1) Zdania warunkowe (conditionales) – zdania o postaci okresu warunkowego. Przykład: “Jeśli będzie zimno, napalimy w kominku”.

2) Zdania łączne (copulativae) – zdania złożone, których człony łączy spójnik “i”. Przykład: “Jest zimno i pada śnieg”.

3) Zdania rozłączne (disiunctivae) – zdania złożone, których człony łączy spójnik albo (rozumiany jako dysjunkcja lub jako alternatywa). Przykład: “Zjem kanapkę albo zrobię jajecznicę”.

Porównaj też: zdanie kategoryczne (w tym zdania asertoryczne, problematyczne i apodyktyczne), zdanie konieczne.


Dodaj komentarz