Jean Ladrière

Jean Ladrière

Jean Ladrière (1921-2007) – filozof belgijski, zainteresowany przede wszystkim filozofią religii, filozofią nauki (w tym relacją pomiędzy nauką a religią) oraz logiką. Zagadnienia te ujmował z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej.


Jean Ladrière – biografia i myśl filozoficzna

Urodził się 7 IX 1921 roku w Nivelles. Z wykształcenia był matematykiem i filozofem. Przez całe życie związany był intelektualnie i zawodowo ze środowiskiem katolickiego Uniwersytetu w Lowanium (pracował na uniwersytecie francuskojęzycznym w Louvain-la-Neuve). W 1959 roku został profesorem zwyczajnym na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Louvain. Był członkiem wielu belgijskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Był laureatem Międzynarodowej Nagrody Solvaya w dziedzinie nauk humanistycznych. Do jego kontynuatorów należy Dominique Lambert. Zmarł 26 listopada 2007 roku w Ottignies-Louvain-la-Neuve.

W swoich pracach usiłował pogodzić szeroko rozumianą tradycję kantowską z katolicką refleksją teologiczną. Na jego myśl wpływ wywarła filozofia analityczna i fenomenologia, cechuje ją jednak duża oryginalność. Metody filozofii analitycznej stosował w odniesieniu do zagadnień językowych, metody fenomenologiczne w odniesieniu do zagadnień metafizyki. Wbrew ogólnym tendencjom filozofii współczesnej, pociągało go myślenie systemowe – swoją refleksję filozoficzną starał się ująć w spójny system. Obejmować miał on całość poznania – poznanie empiryczne, humanistyczne i filozoficzne, aż po wiarę religijną. Wszystkie typy poznania traktowane są jako integralne składniki poznania o charakterze totalnym. Szczególne miejsce w jego myśli odgrywało zagadnienie relacji między techniką i nauką a wiarą. Analizował nie tylko relacje między poznaniem naukowym i religijnym, ale także ich podstawy aksjologiczne – “logos religii” i “logos nauki”. Interesował się kierunkiem, które obiera technika rozumiana jako przedsięwzięcie historyczne ludzkości analizując tak niebezpieczeństwa, które się z nim wiążą, jak i jego duchową wartość. Technologia ma przy tym swojego rodzaju wartość duchową, która może być wzbogacona przez chrześcijaństwo.

Do jego najbardziej znanych dzieł należą prace L’articulation du sens. Discours scientifique et parole de la foi (1970), La science, le monde et la foi (1972) oraz Vie sociale et destinée (1973). W języku polskim ukazała się książka Jeana Ladrière’a Nauka, świat i wiara (przełożył Adam Paygert, Instytut Wydawniczy Pax 1978, wyd. 2 1989).

* Ladrière. Jean.

Bibliografia:


Dodaj komentarz