Dripping

Dripping, także coulage lub drip painting – w terminologii sztuk pięknych: technika artystyczna, forma sztuki abstrakcyjnej, typowa zwłaszcza dla Action Painting (malarstwo gestu). Półautomatyczna technika malarska, która polega na wylewaniu farby na płótno i przechylaniu go, co pozwala uzyskać nieoczekiwane formy tworzone przez ściekającą farbę. Malarz nie posługuje się ani pędzlem, ani szpachlą malarską. Technika rozwinięta na gruncie abstrakcyjnego ekspresjonizmu (sztuka abstrakcyjna), stosował ją przede wszystkim Jackson Pollock. Obejmuje spontaniczne chlapanie, rozlewanie farby wprost z puszki, rozbryzgiwanie farby, tworzenie fantastycznych zacieków reliefowych.


Dripping: reprezentanci i rozwój techniki

Jeszcze przed Pollockiem, od 1942 roku, technikę malarską drippingu stosował Max Ernst (obraz Mucha nieeuklidesowa z tegoż roku). W ogóle zresztą technika drippingu wywodzi się nie z abstrakcjonizmu przedwojennego (w którym dominowała abstrakcja geometryczna), ale przede wszystkim z automatycznych technik surrealizmu. Wczesne eksperymenty artystyczne tego typu prowadzili także Francis Picabia i André Masson.

Pollock stosował dripping na szerszą skalę od 1949 roku, zainspirowany twórczością Janet Sobel, w ślad za nim poszło wielu innych malarzy abstrakcjonistów, tak w Ameryce, jak i w Europie (informel). Należeli do nich Norman Bluhm, Joan Mitchell, Lynda Benglis, Rodney Graham, Ronald Davis, Larry Poons, John Hoyland, Ronnie Landfield, Dan Christensen, Roxy Paine, Pat Steir, Andre Thomkins, Zane Lewis i Zevs. W malarstwie samego Pollocka stał się dominującą i szczególnie charakterystyczną techniką, dzięki której tworzył pełne energii płótna abstrakcyjne dużych rozmiarów, posługując się jednak także kijami, preparowanymi pędzlami itp. narzędziami malarskimi.

Uwagi językowe

Etymologia: z języka angielskiego. Czasownik to drip – “ściekać, kapać”. Dripping – “ściekanie”, “kapanie”. W języku angielskim stosuje się raczej termin drip painting. W języku francuskim występuje natomiast nazwa coulage, coulages, niekiedy stosowana także w języku polskim.


Tagi
Encyklopedia sztuk pięknychLeksykon języka angielskiego

1 komentarz do “Dripping”

Dodaj komentarz