Correxit

Correxit, z języka łacińskiego, dosłownie “poprawił” – w terminologii sztuk pięknych i filologii ustalony zapis występujący przed imieniem osoby, która poprawiła tekst lub dzieło sztuki. W filologii się często skrót o postaci corr.


Zapis “correxit” (skrót corr.) w filologii i w krytyce tekstu

W terminologii sztuk pięknych jest to napis odnoszący się do autorstwa dzieła – napis łaciński spotykany jako dodatkowy element podpisu pod rysunkami lub rycinami. Oznacza częściowy udział w pracach nad dziełem jakiegoś innego artysty, zazwyczaj nauczyciela  danego rysownika lub też rytownika.

W filologii zapis ten stanowi część aparatu tekstu. Może oznaczać poprawki wniesione przez filologa w procesie krytyki tekstu (emendacja). Odnosi się także do poprawek wnoszonych przez skrybów. W aparacie krytycznym występuje również forma correctus, “poprawiony”, odnosząca się do samego fragmentu tekstu i także oznaczana skrótem corr. Jeśli emendacja została wniesiona przez bieżącego wydawcę tekstu, nie przez jego poprzedników, stosuje się zapis correxi (“poprawiłem”).

Słowo to stanowi formę trzeciej osoby czasu przeszłego (indicativus perfecti activi) łacińskiego czasownika corrigocorrigerecorrexicorrectum. Znaczy on “prostować”, “poprawić”, “naprawić”, “skarcić”, “skłonić do poprawy”.


Tagi
Encyklopedia historycznaEncyklopedia literaturyEncyklopedia sztuk pięknychKsięga przysłówLeksykon języka łacińskiego

Dodaj komentarz