Christmas pantomime

Christmas pantomime – pantomima bożonarodzeniowa z elementami komedii, musicalu i burleski, typ widowiska ukształtowany w XVII-wiecznej Anglii, żywy zwłaszcza w epoce wiktoriańskiej, a także dziś. Widowiska tego rodzaju mają charakter komiczny i burleskowy – zbliżony charakter ma paryska feeria. Treść widowisk zaczerpnięta jest często z opowieści ludowych i baśni.


Gatunek nawiązuje do znanych już od średniowiecza parad i festynów bożonarodzeniowych. Jego właściwy rozwój miał jednak miejsce dopiero w XIX wieku i wiąże się z faktem, że w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie publiczność tradycyjnie rzadko odwiedzała londyńskie teatry. W związku z tym przedsiębiorczy menadżerowie postanowili zwabić w tym okresie do teatrów dzieci wraz z rodzinami za pomocą specjalnie dla nich opracowanego repertuaru dla dorosłych (repertuar teatralny tworzony specjalnie dla dzieci jeszcze wtedy nie istniał). W ten sposób pantomima bożonarodzeniowa przyczyniła się do powstania współczesnego teatru młodego widza.

Podobne widowiska istniały także na terenach niemieckojęzycznych (szczególnie w Wiedniu) i innych krajach. Krytykowane i lekceważone po I wojnie światowej (ze względu na jaskrawość, krzykliwość, brak wartości artystycznych i wychowawczych), przeradzały się stopniowo we współczesny teatr dla dzieci. Współcześnie nadal wystawia się tego rodzaju przedstawienia jako rodzaj tradycyjnego festynu bożonarodzeniowego.


Tagi
Encyklopedia literaturyEncyklopedia teatruLeksykon języka angielskiego

Dodaj komentarz