Bancone

Bancone – mebel charakterystyczny dla Włoch w XV i XVI wieku. Był to sprzęt skrzyniowy, o szafkowej podstawie, przybierający rozmaite formy. Pełnił jednocześnie rolę stołu do pisania (pierwotny typ biurka) i kredensu.


Zwykłe stoły domowe i kuchenne określano w dawnych Włoszech słowem tavola (niekiedy nazywano tak również półki, zwłaszcza na stojakach). Ciężkie, masywne stoły wyższej jakości nazywano natomiast banco. W odróżnieniu od stołów typu tavola, miały one blaty złączone na stałe z nogami. Bancone to zdrobnienie od wyrazu banco, przy czym wyraz ten kojarzy się przede wszystkim ze stołami do pracy (stoły do pisania). Były to również stoły do sprzedaży, w tym do wymiany pieniędzy – od stołów tego typu pochodzi wyraz bank.

We współczesnym języku włoskim słowo to oznaczać może “kontuar” lub “ladę”. Zobacz też: bankietka i archibanco.


Dodaj komentarz