Advertorial

Advertorial

Advertorial – forma reklamy, ogłoszenie reklamowe naśladujące w formie i treści artykuł dziennikarski. Cel reklamowy może być przy tym jawny lub ukryty przed zamierzonym odbiorcą. Gdy cel reklamowy jest jawny i zidentyfikowany, advertoriale określa się terminem “tekst sponsorowany” lub “artykuł sponsorowany”. Fakt, że tekst jest formą reklamy oznacza się wtedy w sposób wyraźny, najczęściej w nagłówku lub w stopce. Często jednak cel działań reklamodawcy jest celowo ukryty – komunikat jest wtedy rodzajem kryptoreklamy, a sam tekst przypomina łudząco zwykły artykuł.

Zazwyczaj termin stosuje się do płatnych reklam w prasie, w odniesieniu do reklam w Internecie częściej pojawia się termin “artykuł sponsorowany” lub “artykuł promocyjny”.

Termin stanowi zbitkę wyrazową (portmanteau) utworzoną z angielskich słów advertising (“reklama”) i editorial (“artykuł prasowy”).

Komentarze | Opinie | Forum