Advertorial

Advertorial – forma reklamy, ogłoszenie reklamowe naśladujące w formie i treści artykuł dziennikarski, “ukryta reklama” stwarzająca pozory artykułu prasowego.


Advertorial a artykuł sponsorowany

Cel reklamowy może być przy tym jawny lub ukryty przed zamierzonym odbiorcą. Gdy cel reklamowy jest jawny i zidentyfikowany, advertoriale określa się terminem “tekst sponsorowany” lub “artykuł sponsorowany”. Fakt, że tekst jest formą reklamy oznacza się wtedy w sposób wyraźny, najczęściej w nagłówku lub w stopce. Często jednak cel działań reklamodawcy jest celowo ukryty – komunikat jest wtedy rodzajem kryptoreklamy, a sam tekst przypomina łudząco zwykły artykuł. Stosuje się wtedy często liternictwo, układ tekstu i styl dziennikarski, które do złudzenia przypominają stosowane w czasopiśmie, w którym ukazuje się publikacja reklamowa o charakterze advertorialu.

Zazwyczaj termin “advertoriale” stosuje się do płatnych reklam w prasie, w odniesieniu do reklam w Internecie częściej pojawiają się określenia “artykuł sponsorowany” lub “artykuł promocyjny”. Wiąże się to z faktem, że ukryte reklamy na blogach i w artykułach na internetowych portalach informacyjnych stosowane są tak powszechnie, że różnica pomiędzy advertorialem a artykułem sponsorowanym w klasycznym sensie staje się płynna. W przypadku filmów, seriali, programów telewizyjnych i innych materiałów audiowizualnych formą przypominającą advertorial jest lokowanie produktów.

Termin stanowi zbitkę wyrazową (portmanteau) utworzoną z angielskich słów advertising (“reklama”) i editorial (“artykuł prasowy”).


Tagi
Encyklopedia ekonomiiLeksykon języka angielskiego

Dodaj komentarz