Adret

Adret, także stok dosłoneczny – stok (powierzchnia terenu nachylona w stosunku do powierzchni poziomej) góry lub wzgórza wystawiony na oddziaływanie promieni słonecznych. W przypadku półkuli północnej stok dosłoneczny to stok południowy, w przypadku półkuli południowej stok dosłoneczny to stok północny. Ekspozycja na promienie słoneczne to insolacja (nasłonecznienie).


Pochodzenie terminu. Adret i ubac

Termin geograficzny o przeciwstawnym znaczeniu to stok odsłoneczny (ubac). Terminy “adret” i “ubac” pochodzą z języka francuskiego (od starofrancuskiego wyrazu adrecht, “prawostronny”).

Adret a przyroda ożywiona i gospodarka górska

Stoki dosłoneczne mają duże znaczenie dla gospodarki górskiej. Ze względu na podwyższoną na skutek insolacji temperaturę adrety sprzyjają osadnictwu, szczególnie w warunkach górskich. Wyższa temperatura jest korzystna dla upraw rolnych, charakterystyczna jest np. uprawa winorośli na nasłonecznionych stokach wzgórz, a nawet gór typu alpejskiego (Szwajcaria, Słowacja). Na stokach dosłonecznych obserwuje się także krótsze zaleganie śniegu oraz podwyższenie górnej granicy lasu (w warunkach polskich o około 200 metrów).


Tagi
Leksykon języka francuskiegoWielka encyklopedia geograficzna świata

Dodaj komentarz