Adres internetowy

Adres internetowy

Adres internetowy, głównie adres IP  (numer IP, Internet Protocol address, Internet Protocol Number) – w informatyce: adres używany do identyfikacji komputera przyłączonego do sieci, w tym największej sieci Internet. Stanowi indywidualny, 32-bitowy numeru identyfikacyjny, zapisany jako cztery liczby (z zakresu od 0 do 255 – całkowite liczby dziesiętne), oddzielone od siebie kropką. Określa miejsce w danej sieci konkretnego komputera lub określonych zasobów.


Zobacz też: adres e-mail. Potocznie określa się tym terminem także adresy stron www i inne wyróżniki rodzaju usługi. Część obowiązkowa adresu to adres właściwy, który składa się z elementów oddzielanych kropkami, takich jak nazwa komputera w sieci lokalnej, nazwa sieci średniego poziomu oraz nazwa domeny (np. nazwy domeny .pl i .com). Część opcjonalna adresu internetowego to właściwy wyróżnik rodzaju usługi. Usługa WWW oznaczana jest ciągiem znaków http://, poczta elektroniczna ciągiem znaków mailto. W przypadku adresów poczty elektronicznej (adresów e-mail) podaje się również identyfikator użytkownika oraz znak @ (małpa, at).

Adresy sieci przyznaje Internet Network Administration Center (InterNIC). Adresy maszyn w poszczególnych sieciach nadaje właściwy administrator sieci.

Gwarantuje on uniwersalność – każdy komputer macierzysty może wysyłać pakiety do dowolnego innego komputera w sieci. Umożliwia wydajne zagospodarowywanie przestrzeni adresowej oraz wprowadza łatwość wytyczania tras.

Klasy adresów internetowych

W zależności od sekwencji liczb wyróżnia się cztery tzw. klasy adresów internetowych, oznaczanych literami od A do E. Klasa. A obejmuje małą grupę bardzo dużych sieci. Klasa B obejmuje sieci średniej wielkości – do 255 komputerów. Klasa C obejmuje małe sieci. Klasa D stosowana jest do przesyłania danych dla całych grup komputerów. Klasa E to klasa eksperymentalna.


Dodaj komentarz