Adnotacja księgoznawcza

Adnotacja księgoznawcza – typ adnotacji (obok adnotacji wyjaśniających, zalecających i zawartościowych, zobacz główny artykuł Adnotacja). Stanowi ona dołączoną do dokumentu zasadniczego informację dodatkową o jego cechach formalnych (formalno-wydawniczych), ewentualnie także innych właściwościach istotnych dla użytkowników informacji.


Do cech tych należą przede wszystkim:

1) Historia dokumentu.

2) Cechy fizyczne dokumentu (forma piśmiennicza i forma wydawnicza dokumentu). Zaliczają się do nich rodzaj papieru, rodzaj druku, oprawa dokumentu, ilustracje itp.

2) Przeznaczenie czytelnicze dokumentu (w tym zwłaszcza poziom i rodzaj adresata, grupy osób, dla której przeznaczony jest dokument).

3)  Związki bibliograficzne dokumentu z innymi dokumentami. Należą do nich np. odnoszące się do dokumentu recenzje i polemiki.

4) Język dokumentu.

Elementy adnotacji księgoznawczej i adnotacji treściowej łączy w sobie adnotacja zalecająca.


Tagi
Encyklopedia językoznawstwa ogólnegoEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz