Administrator sieci

Administrator sieci

Administrator sieci – zawód, osoba odpowiedzialna za całość funkcjonowania danej sieci komputerowej, utrzymanie jej w stanie zdatnym do użytku i bezpiecznym. Także: zarządca sieci, żargonowo adminsysadmin (analogicznie administrator systemu to sysop), używa się także terminów angielskojęzycznych network administatorsupervisor.


Administratorzy sieci zajmują się bezpieczeństwem i bieżącą obsługą sprzętową i programową sieci komputerowych, ich konserwacją, naprawą i rozbudową; zarządzaniem sieciowym systemem plików i oprogramowaniem sieciowym. Szczególne znaczenie mają awarie sieci, których naprawa wymaga od administratorów znacznej sprawności i koncentracji.

Jako jedyni użytkownicy sieci mają oni pełne prawa dostępu do systemu. Do uprawnień tych należy także nadawanie i odbieranie innych uprawnień oraz dodawanie i usuwanie użytkowników.

Administrator sieci odpowiada zazwyczaj odpowiada za sieć lokalną lub za jakiś fragment sieci rozległej – wprawny administrator obsłużyć może kilka małych sieci lokalnych. Warunkiem skutecznej pracy administratora sieci jest jednak opanowanie różnorodnej problematyki – w związku z tym administracja sieci w dużych firmach obsługiwana jest przez wyspecjalizowane grupy pracowników. Istniejące wśród administratorów sieci specjalizacje to np. administrator bezpieczeństwa sieci, administrator poczty, administrator baz danych i administrator DNS. Poszczególnych administratorów sieci nadzoruje główny administrator sieci lub główny informatyk.


Dodaj komentarz