Absorbat

Absorbat – w chemii fizycznej: składnik, który ulega pochłanianiu (z roztworów lub mieszanin) w procesie absorpcji. Absorpcja (sorpcja wgłębna) to wchłanianie określonej substancji, absorbatu, przez całą objętość odrębnej od niej fazy. Faza ta określana jest jako absorbent.


Zazwyczaj absorbatem jest pochłaniany przez ciecze gaz. Rzadziej mogą być absorbaftami także gazy lub ciecze pochłaniane przez ciała stałe.

Absorbat: uwagi językowe

Etymologia: z łacińskiego czasownika absorbeoabsorbereabsorbui – “połykać”, “pochłonąć”, oraz nowołacińskiego rzeczownika absorptio – “pochłonięcie”.

Zachodzi tu regularna w język łacińskim wymiana spółgłosek b i p, stąd też pochodzą występujące także w języku polskim różnice w zapisie i wymowie wyrazów typu “absorpcja” i “absorbent”. Analogiczne zjawisko językowe zachodzi np. w przypadku pary wyrazów “adsorpcja” i “adsorbent”.

Zobacz też: absorpcja morfologiczna, proces pochłaniania morfemów (językoznawstwo).


Tagi
Humanistyczna encyklopedia nauki

Dodaj komentarz