AARP

AARP

American Association of Retired Persons

AARP, dawniej jako American Association of Retired Persons (Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytów) –  niezależna amerykańska organizacja non-profit działająca na rzecz osób emerytowanych, z siedzibą w Waszyngtonie. Założyła ją w 1958 roku emerytowana nauczycielka Ethel Percy Andrus.


Liczy około 35 milionów członków. Stanowi jedną z najpotężniejszych organizacji lobbingowych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza ze względu na wysoką frekwencję jej członków w wyborach i pewien wpływ, który wywiera na preferencje polityczne emerytów amerykańskich. Działa na rzecz osób w podeszłym i średnim wieku: członkostwo jest otwarte dla wszystkich powyżej 50 roku życia, w tym także dla pracujących. Jej celem jest pomoc osobom w średnim i podeszłym wieku w zachowaniu sprawności intelektualnej i fizycznej, zwłaszcza poprzez niesienie pomocy innym. Jako organizacja lobbingowa stara się wpływać na federalne i stanowe procesy legislacyjne w sprawach związanych z osobami w podeszłym wieku.

Historia

W 1947 Ethel Andrus, emerytowana dyrektorka szkoły, założyła National Retired Teachers Association (NRTA, Amerykańskie Stowarzyszenie Emerytowanych Nauczycieli), organizację działającą na rzecz przyznania emerytur i ubezpieczeń medycznych emerytowanym nauczycielom. W czasach  tych ubezpieczenia społeczne były trudno dostępne dla osób w podeszłym wieku. Z założonym w 1958 roku American Association of Retired Persons łączyła ją wspólna historia i działalność, w 1982 obie te organizacje zostały połączone. W 1963 roku powstała także Association of Retired Persons International (ARPI, Międzynarodowa Organizacja na Rzecz Emerytów), z siedzibą w Lozannie i Waszyngtonie, w 1969 roku została ona jednak rozwiązana.

Działalność

Swoim członkom AARP oferuje szeroką gamę korzyści i usług. Należą do nich grupowe ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia samochodowe, różne zniżki (np. na wynajmowanie samochodów, zakwaterowanie w hotelach, przeloty). Organizacja świadczy także usługi z dziedziny farmacji i podróży, w jej ramach funkcjonuje spółdzielnia kredytowa. Oferowany jest także własny program emerytalny. Za pośrednictwem NRTA wiele dodatkowych usług świadczy się emerytowanym nauczycielom.

Organizacja sponsoruje działalność na rzecz wielu celów społecznych. Są to np. walka z przestępczością, ostrożna jazda, edukacja konsumentów, edukacja dorosłych czy też porady dla osób owdowiałych. Znaczna część działalności prowadzona jest przez wolontariuszy, za pośrednictwem oddziałów lokalnych. Z wolontariuszy składa się także kierownictwo (board of directors) organizacji, wybierane w czasie odbywających się co dwa lata zjazdów.

AARP the Magazine

AARP the Magazine“, dwumiesięcznik wydawany przez organizację (rozsyłany do jej członków) ma największy nakład spośród wszystkich czasopism amerykańskich. Do 2002 ukazywało się pod tytułem “Modern Maturity”. Wydawany jest także miesięcznik “AARP Bulletin“.

Ponadto AARP prowadzi rozległą działalność wydawniczą, publikując materiały audiowizualne i drukowane o zdrowiu i innych kwestiach związanych ze starzeniem się.


Dodaj komentarz