A cat may look at a king

A cat may look at a king

A cat may look at the king

A cat may look at a king, rzadziej także w formie A cat may look at the king – przysłowie angielskie. Dosłownie: “i kotu wolno patrzeć na króla”. Przysłowie to wyraża myśl, że nawet mało ważna osoba ma jakieś prawa. Względnie myśl, że ważnej osobie nie powinno przeszkadzać to, że ogląda ją ktoś mniej ważny.

Przysłowie to jest na tyle popularne, że stało się utworów należących do literatury dla dzieci (np. Ramsay Wood, A Cat May Look at a King – dziewięć opowieści ludowych z całego świata o kotach, w opracowaniu literackim autora). Pojawia się też w Never Too Late Roberta Greene’a.

Warianty przysłowia

Notuje się wiele wariantów tego przysłowia, w tym: 1) “A cat look at a king, but it would rather look at a mouse or a bird” (“Kot może patrzeć na króla, ale wolałby patrzeć na mysz albo ptaka”). 2) Rymowany “A cat has a right to look at a king, they say, but would rather look at a mouse any day” (“Kot może patrzeć na króla, jak powiadają, ale w każdej chwili wolałby popatrzeć na mysz”). 3) “The cat may look at the queen” (“Kot może patrzeć na królową”).

Źródła:

  • Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury, Kelsie B. Harder, A Dictionary of American Proverbs, Oxford Univeristy Press 1992.

Komentarze | Opinie | Forum