A cat may look at a king

A cat may look at the king

A cat may look at a king, rzadziej także w formie A cat may look at the king – przysłowie angielskie. Dosłownie: “i kotu wolno patrzeć na króla”. Przysłowie to wyraża myśl, że nawet mało ważna osoba ma pewne określone prawa. Interpretować można je też jako wyrażające myśl, że ważnej osobie nie powinno przeszkadzać to, że ogląda ją ktoś mniej ważny.


W literaturze angielskiej

Przysłowie to jest na tyle popularne, że powstały w nawiązaniu do niego utwory należące do literatury dla dzieci (np. Ramsay Wood, A Cat May Look at a King – dziewięć opowieści ludowych z całego świata o kotach, w opracowaniu literackim autora). Pojawia się też w utworze Never Too Late Roberta Greene’a (XVI wiek).

Warianty przysłowia

Notuje się wiele wariantów tego przysłowia, w tym: 1) “A cat look at a king, but it would rather look at a mouse or a bird” (“Kot może patrzeć na króla, ale wolałby patrzeć na mysz albo ptaka”). 2) Rymowany wariant “A cat has a right to look at a king, they say, but would rather look at a mouse any day” (“Kot może patrzeć na króla, jak powiadają, ale w każdej chwili wolałby popatrzeć na mysz”). 3) “The cat may look at the queen” (“Kot może patrzeć na królową”).

Źródła:

  • Wolfgang Mieder, Stewart A. Kingsbury, Kelsie B. Harder, A Dictionary of American Proverbs, Oxford Univeristy Press 1992.

Tagi
Księga przysłówLeksykon języka angielskiego

Dodaj komentarz