Adnotowanie

Adnotowanie

Adnotowanie – proces tworzenia adnotacji, czyli metainformacji o treści i cechach formalnych dokumentów. Zobacz artykuł główny: Adnotacja.