Aurangzeb

Aurangzeb, 1618-1707 – szósty władca indyjski z dynastii Wielkich Mogołów.

Analiza treści

Analiza treści: w terminologii socjologicznej, metodologicznej i medioznawczej określenie wieloznaczne. Synonim terminu analiza zawartości, rodzaj analizy zawartości lub samodzielna, odmienną od analizy zawartości metoda badania treści.