Blankiet listowy

Blankiet listowy – w archiwistyce: rodzaj formularza – taki formularz, na którym występują stałe nadruki. Pisma sporządzać można tak na papierze bez nadruków, jak i na blankiecie listowym, w którym nadruki stanowią elementy stałe, możliwe do powielenia na wielu pismach. Dawniej nadruki te były używane dowolnie, dziś ich użycie jest unormowane, występują w układzie ujednoliconym. Porównaj: blankiet urzędowy.


Istnieje kilka typów blankietów listowych: 1) blankiet bezkopertowy (oszczędny), służący do przesyłania korespondencji jawnej bez użycia kopert; 2) blankiet uproszczony (ograniczona ilość nadruków, prosty układ graficzny), 3) blankiet zwykły (typowy układ graficzny), 4) blankiet reklamowy (o poszerzonym polu nagłówkowym) – stosowany w celach reklamowych.

Zobacz też: ankieta.


Tagi
Encyklopedia historycznaEncyklopedia literatury

Dodaj komentarz