Articles for tag: biografia, biografistyka, brzuch, Einhard, Filippo Baldinucci, Giorgio Vasari, Giovanni Baglione, Igor Strawiński, Leon Battista Alberti, literatura parenetyczna, Mikołaj Rej, vita, William Hogarth, życie, Żywot człowieka poczciwego, Żywot rozpustnika, żywoty, żywoty świętych

Archiwum redakcyjne

Archiwum redakcyjne, archiwum czasopisma: archiwum gromadzące wycinki prasowe, archiwalne numery czasopism, fotografie itp. materiały. Zbiór materiałów, które utraciły aktualność, bieżące znaczenie, ale są istotne dla historii danego czasopisma, oraz zbiór informacji nieodzownych w bieżącej pracy redakcji czasopisma.