aklimatyzacja

Aklimatyzacja: obejmujące zmiany niedziedziczne procesy przystosowania się organizmów do zmienionych warunków środowiska.

Adaptacja biologia

Adaptacja, przystosowanie: proces biologiczny polegający na zmianie budowy i funkcji organizmów w celu dostosowania się do nowych warunków.

Adaptacja kulturowa

Adaptacja kulturowa: proces dostosowania się jednostek i zbiorowości do nowego otoczenia kulturowego.

Adaptacja

Adaptacja: w obrębie literatury – transpozycja, na potrzeby filmu – ekranizacja. Przeróbka oryginalnego utworu na potrzeby innych adresatów lub dostosowanie go do innych środków wyrazu. Wyróżnianie adaptacji wiernych i swobodnych możliwe jest, o ile przyjąć romantyczne rozumienie oryginalności.