wielki piec

Wielki piec: piec przemysłowy służący do pozyskiwania surówki z rudy żelaza.

Henry Bessemer

Henry Bessemer: brytyjski wynalazca, stworzył metodę taniej i szybkiej produkcji stali (proces bessemerowski).

Strefa aeracji

Strefa aeracji, strefa nawietrzona, strefa napowietrzenia: strefa w obrębie skorupy ziemskiej, warstwa przepuszczalnego gruntu częściowo wypełniona powietrzem.

Chakasja

Chakasja, Republika Chakasji (Республика Хакасия, Riespublika Chakasija) – republika autonomiczna Federacji Rosyjskiej.