Biernik

Biernik (accusativus, akuzatyw): przypadek gramatyczny (pytania kogo? co?).