Articles for tag: Adam Mickiewicz, adaptacja, air, akompaniament, alba, anakreontyk, aojdowie, aria, ballada, Bolesław Chrobry, carmen, duma, enkomion, epinikion, epos, Gall Anonim, gatunki literackie, hejnał, Horacy, hymn, hyporchem, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Kochanowski, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński, kurdesz, liryka, madrygał, minnesängerzy, nokturn, oda, padwany, pieśń, pieśni ludowe, poemat epicki, prosodion, Sebastian Grabowiecki, serena, serenada, skolion, śpiewnik, Tagelied, trubadurzy, Wespezjan Kochowski, żongler

John Barbour

John Barbour: znany jako "ojciec poezji szkockiej". Autor realistycznego romansu historycznego "The Bruce" ("The Brus"), opiewającego Roberta I Bruce'a, znanego jako Waleczne Serce (Braveheart).