Georgius Agricola

Georgius Agricola: XVI-wieczny uczony znany jako “ojciec geologii”