Jerzy Bandtkie

Jerzy Samuel Bandtkie: badacz Śląska, historyk drukarstwa, filolog i językoznawca.

Adnotacja

Adnotacja: metainformacja o cechach formalnych i treści dokumentu, jego zwięzły opis.