Articles for tag: animal, animal rationale, animal significans, animal symbolicum, antropologia filozoficzna, antropologia kulturowa, człowiek, Ernst Cassirer, Esej o człowieku, filozofia kultury, Homo sapiens, język, komunikacja, neokantyzm, sentencje łacińskie, sygnał, symbol, zwierzę