Absorpcja niepomyślności

Absorpcja niepomyślności

Absorpcja niepomyślności, także ukrywanie niepewności – zabieg informacyjny polegający na takim przekształceniu niepomyślnej wiadomości, by w dalszym obiegu informacyjnym straciła ona negatywny charakter.


Zobacz też: absorpcja w sensie chemicznym i ogólnojęzykowym. W innych językach: język angielski – uncertainty absorption; język niemiecki – Absorption der Unsicherkeit; język francuski: absorption de l’incertitude.

Absorpcja niepomyślności (ukrywanie niepewności)

Przykładem absorpcji niepomyślności może być reakcja na meldunek o niepomyślnej sytuacji, która wyraża się na dwa sposoby. Do jednostki organizacyjnej, która wysłała niepomyślną wiadomość, wysyła się polecenie podjęcia pewnych działań zapobiegawczych. Kierownictwu wysyła się natomiast sprawozdanie, według którego jednostka wysyłająca niepomyślną wiadomość otrzymała odpowiednie polecenie – jednak z pominięciem treści jej niepomyślnego meldunku.

W procesie komunikacyjnym, w którym występuje absorpcja niepomyślności, występuje asymetria komunikacyjna. Odbiorca komunikatu jest znacznie ograniczony w swoich możliwościach oceny prawdziwości informacji, które otrzymuje. Nie jest ich jednak całkowicie pozbawiony – stosować może pewnego rodzaju procedury weryfikacyjne, w tym sprawdzenie wewnętrznej spójności informacji oraz ich zgodności z informacjami zewnętrznymi. Asymetria informacyjna jest jednak zazwyczaj na tyle duża, że jeśli odbiorca uznaje prawdziwość treści komunikatu, jest zmuszony do przyjęcia go w całości.

Bibliografia:

  • Stephen J. Kobrin, Managing Political Risk Assessment. Strategic Response to Enviromental Change, University of California Press 1982.
  • M.C. Barnes, A.H. Fogg, C. N. Stephens, L. G. Titman, Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria – praktyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne 1972.

Dodaj komentarz