Articles for tag: 1945, André Gorz, czas, czasopisma literackie, egzystencjalizm, feminizm, kultura Francji, literatura zaangażowana, Maurice Merleau-Ponty, prasa, prasa we Francji, program literacki, Samuel Beckett, Sartre, Simone de Beauvoir, wojna algierska

Absurd

Absurd: definicja w logice - wyrażenie sprzeczne wewnętrznie. W filozofii - głównie egzystencjalizm. Absurd a nonsens. Reductio ad absurdum.

Absolut: filozofia współczesna

Absolut: filozofia współczesna Główny artykuł: Absolut. Absolut w filozofii współczesnej – silnie obecna w filozofii idealizmu niemieckiego problematyka Absolutu w filozofii współczesnej straciła na znaczeniu: wiele kierunków filozoficznych współczesności nie włącza Absolutu do swojej aparatury pojęciowej. Wyjątkiem są z jednej strony pewne kierunki filozoficzne o nastawieniu mistycznym i irracjonalistycznym, w których Absolut uznawany jest za poznawalny na podstawie doświadczenia subiektywnego, ...