Articles for tag: aksjologia, alienacja, ateizm, autentyczność, duch, egzystencjalizm, Entäußerung, Entfremdung, Entzweiung, etyka, Fenomenologia Ducha, filozofia ducha, filozofia religii, filozofia społeczna, filozofia współczesna, Geist, Hegel, kapitalizm, Karol Marks, Ludwig Feuerbach, marksizm, nowoczesność, osoba, praca, psychopatologia, religia, sens życia, socjologia ekonomiczna, społeczeństwo, stosunki pracy, świadomość nieszczęśliwa, tożsamość, wyobcowanie, zaburzenia psychiczne

Duch języka

Duch języka Duch języka – z pojęciem “ducha języka” spotkać się można w ogólnych rozważaniach o języku i kulturze, o charakterze eseistycznym, filozoficznym lub wręcz potocznym. Pojęcie “ducha języka” nie stanowi jednak elementu aparatu pojęciowego współczesnego, naukowego językoznawstwa, jest to bowiem termin nieprecyzyjny i nieostry, a w dodatku często obciążony ideologicznie. Występowało natomiast w XIX-wiecznym językoznawstwie ...