Articles for tag: błąd, błąd semantyczny, błędy językowe, semantyka, semantyka językoznawcza, wyraz, wyrażenie, znaczenie, znaczenie wyrazu, znaczenie właściwe wyrazu, zwrot

Adiektywizacja

Adiektywizacja: tworzenie się przymiotników z innych części mowy (zwłaszcza imiesłowów) - w sensie semantycznym. Tworzenie przymiotników od innych wyrazów, zwłaszcza rzeczowników - w sensie słowotwórczym. Także "uprzymiotnikowienie".