jonosfera

Jonosfera: warstwa atmosfery zawierająca dużą ilość wolnych jonów i elektronów.

Agencja informacyjna

Agencja informacyjna: wyspecjalizowana instytucja, która zajmują się zbieraniem i opracowywaniem informacji bieżących.